Minnessida för Per-Arne Bertilsson

 

F.18/3 - 1955

 

D. 17/12 2012

Tryck på play för att starta musiken

Begravningsakt för Per-Arne Bertilsson

 

Inledningsmusik på CD: Walk the line / J. Cash

 

Hälsningsord av Komminister Katarina Frisk

 

Psalm 256 vers 1,2 var inte rädd...

 

Griftetal: En natt hade en man en dröm.

Han drömde att han gick längs en strand tillsammans med Gud. På himlen trädde plötsligt händelser från hans liv fram. Han märkte att vid varje period i livet fanns spår i sanden av två par fötter, det ena spåret var hans, det andra var Guds.

När den sista delen av hans liv framträdde, såg han tillbaka på fotspåren i sanden. Då såg han att många gånger under sin livsvandring fanns det bara ett par fotspår. Han märkte också att detta inträffade under hans mest ensamma och svåra perioder av sitt liv.

Detta bekymrade honom verkligen och han frågade Gud om detta. "Herre, Du sa den gången jag bestämde mig för att följa Dig, att Du aldrig skulle överge mig utan gå vid min sida hela vägen. Men jag har märkt att under de allra svåraste tiderna i mitt liv har det funnits bara ett par fotspår. Jag kan inte förstå, att Du lämnade mig när jag behövde Dig mest". Herren svarade: "Mitt kära barn, jag älskar dig och skulle aldrig lämna dig under tider av prövningar och lidande. När du bara såg ett par fotspår - då bar jag dig."

 

Bön och överlåtelsen

 

Bibelläsning: En människas dagar är som gräset,

hon blomstrar såsom ett blomster på marken.

När vinden går över det, då är det inte mer,

och dess plats vet icke mer därav.

Men Herrens nåd varar från evighet till evighet

över dem som frukta honom...

Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor, jag skall skänka er ro.

 

Begravningsbön.

 

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

 

Psalm 256 vers 3,4 var inte rädd...

 

Avskedstagande ( defileringsmusik: Lake district )

 

Slutbön: Ge honom din frid och låt ditt eviga ljus lysa för honom.

 

Herrens välsignelse.

 

Avslutningsmusik: Cry, cry, cry / J. Cash

 

 

Officiant: Komminister Katarina Frisk

Organist: Musikdirektör LilliAnn Källermark

Skriv gärna en hälsning till Per-Arnes minne

Blommor som kom till begravningen var från

 

En sista hälsning

Tomas, Marie, Emma, Elin