Minnessidan för Karin Jacobsson

 

F. 27/11 - 1923

D. 6/5 - 2013

Begravningsakt för Karin Jacobsson

Skogskapellet Torsdagen den 16/5 kl 10.00

 

Inledningsmusik: Jag har hört om en stad / Rysk folkmelodi

 

Hälsningsord av Komminister Daniel Eklund

 

Psalm 249: Blott en dag...

 

Griftetalet

 

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

 

Jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

 

Överlåtelsen

 

Solosång: Där rosor aldrig dör

 

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Karin, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

 

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen! Helgat varde ditt namn; tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden. vårt dagliga bröd giv oss idag; och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro; och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

 

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

 

Avskedstagandet

 

Slutbön: Gud ge Karin din frid och låt ditt eviga ljus lysa för henne.

 

Herrens välsignelse

 

Avslutningsmusik: Amazing grace / J. Newton

 

 

Officiant: Komminister Daniel Eklund

Solist: Lars Frisk

Organist: Kantor Lena Martinsson

Skriv gärna en hälsning till minnet av Karin

Blommor var från:

 

 

Tack för alla ljus minnen

Lars och Margareta

Pernilla och Andreas

Svante, Sixten

Peter och Ana

 

Fridfull vila

Birgitta och Hasse

Josefine, Jesper

 

En sista hälsning

Rose-Marie Nyström