Minnessida för Karin Andersson

F. 17/4 - 1935
D. 23/6 - 2013

Begravningsakt för Karin Andersson

Inledningsmusik: Våren / Grieg

Cd-Musik: Håll mitt hjärta / B. Skifs

Hälsningsord av Komminister Maud Nimheim Ottosson

Psalm 249: Blott en dag...

bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen

Bibelläsning: Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det blir långt, och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, som om vi flög bort

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Begravningsbön: Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med varandra. Vi tackar dig för vad du gav oss genom Karin. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld. När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår frälsnings Gud.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Psalm 304: Lär mig du skog...

avskedstagandet

Slutbön: Ge Karin din frid och låt ditt eviga ljus lysa över henne

Herrens välsignelse

Avslutningsmusik: Gammal fäbodpsalmOfficiant: Komminister Maud Nimheim Ottoson

Organist: Glory Lundgren

Musik som spelades under begravningen var:

Våren

Håll mitt hjärtaPsalm 249: Blott en dag... 

Psalm 304: Lär mig du skog...

Gammal fäbodpsalm

Blommor från

I ljust minne bevarad
Arne, Peter, Thomas och Ulrika
Åsa och Mikael med familjer

Vila i frid
Bertan, Tina, Mona, Gitte, Agneta

En sista hälsning till Karin
Astrid, Gullbritt med familj

Från vännerna
Marianne och Lars

En sista hälsning
Familjen Skoglund

En sista hälsning
Ragnar och Sonja Andersson med familjer

En sista hälsning
Eigvor, Arne, Herbert, Bertil

En sista hälsning
Roger och Annelie, Rosie och Per
Stefan med familjer

Skriv gärna en hälsning till minnet av Karin