Minnessidan för Hjördis Kjellin

 

F. 13/1 - 1925

D. 16/1 2013

Tryck på play för att starta musiken

Begravningsakt för Hjördis Kjellin

 

Inledningsmusik: Hundar, Ungar och hembryggt äppelvin

 

Hälsningsord av Komminister Daniel Eklund

 

Psalm 304: Lär mig du skog...

 

Diktläsning: Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker...

 

Griftetal: Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är också mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar...

 

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

 

Solosång: Om du fanns kvar / K. Moraeus

 

Överlåtelsen

 

Psalm 231: Oändlig nåd...

 

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Hjördis, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

 

Bön: Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går, du förbliver, Fader vår

 

Psalm 716: Namnet Jesus aldrig mister...

 

Avskedstagandet (Defileringsmusik: Gammal fäbodpsalm / O. Lindberg)

 

Slutbön: Gud ge Hjördis din frid och låt ditt eviga ljus lysa för henne.

 

Herrens välsignelse

 

Avslutningsmusik på CD: Moonlight serenade / G. Miller

 

 

Officiant: Komminister Daniel Eklund

Organist: Lena Martinsson

Sång: Sandra Lindmark

Gitarr: Fredrik Olsson

Musik som spelades på Begravningen var:

 

Hundar, Ungar och hembryggt äppelvin

 

Psalm 304: Lär mig du skog...

 

Om du fanns kvar

 

Psalm 231: Oändlig nåd...

 

Psalm 716: Namnet Jesus aldrig mister...

 

Gammal fäbodpsalm

 

Moonlight serenade

Skriv gärna en hälsning till Hjördis minne

Blommorna var från:

 

Blommorna viskar ett sista farväl

Leif-Erik, Britt-Marie, Annelie med familjer

 

En sista hälsning

Hillevi och Herbert

 

En siste hilsen fra

Eldbjorg og Roar, Magnhild og Sonja med familjer

 

Evig kärlek

Aud och Therese

 

Med dypeste medfolelse i sorgen efter Hjördis sin bortgång. Hjartlig hilsen

Athur og Inger

 

En siste hilsen

Inger-Anna, Tor Per og Liv

Navnet Jesus Bleknar aldri...

 

Navnet Jesus blekner aldri, täres ei av tidens tann.

navnet Jesus det er evig ingen det utslette kan.

De bär bud til unge gamle, skyter stadig friske skydd.

Det kan evnen til og samle alle sjeler inn til Gud.

 

Navnet Jesus må jag elske det har satt min sjel i brann

ved det navnet fant jag frelse, intet annat frelse kan.

 

Jesu navn ! Hvar skönt det klingar, la det runge over jord !

Intet annat verden bringer håp og tröst som dette ord.

 

For det navnet må hatet vike, for det navnet må ondskan fly.

 

Ved det navnet skal rettsferds vike skyte friske skydd på ny.

Navnet Jesus må jag elske det har satt min sjel i brann

ved det navnet fant jag frelse, intet annat frelse kan.

 

Midt i natten mörke blinker som et fyrlys Jesu navn.

og her hjelplös seiler vinker inn till frelsens trygge havn.

og når solen mer ei skiner, Jesu navn, det lyser enn.

Da den frelse skare synger höjt dets pris i himmelen.

 

Jesu navn ! Hvar skönt det klingar, la det runge over jord !

Intet annat verden bringer håp og tröst som dette ord.

 

Jesu navn ! Hvar skönt det klingar, la det runge over jord !

Intet annat verden bringer håp og tröst som dette ord.