Minnessidan för Frida Sköld

F. 21/7 - 1932
D. 3/7 - 2013

Begravningsakt för Frida Sköld i Västanfors Kyrka Fredagen den 2/8 kl 12.00

Inledningsmusik: I love you because / L. Payne

Hälsningsord av Kyrkoherden Henrik Rydberg

Psalm 304: Lär mig du skog...

Griftetal

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen

Bibelläsning: En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer,
och dess plats vet icke mer därav.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som frukta honom...

Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det blir långt, och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, som om vi flög bort

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör.

Psalm 190: Bred dina vida vingar...

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Frida, för vad hon fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Avskedstagandet ( Nocturne / E. Taube )

Slutbön: Giv henne o Herre din frid och låt ditt eviga ljus lysa för henne

Herrens välsignelse

Psalm 297: Härlig är jorden...

Avslutningsmusik: Tröstevisa / B. AnderssonOfficiant: Kyrkoherde Henrik Rydberg

Organist: Maria Webb

Musik som spelades under begravningsakten var:

I love you because

Psalm 304: Lär mig du skog...

Nocturne

Psalm 190: Bred dina vida vingar...Psalm 297: Härlig är jorden...


Tröstevisa

 

Blommor från


En sista hälsning
Kent och Mia
Kjell och Ewa
Fredrik och My

En sista hälsning
Ragnvi och Wilhelm
Anna

I minnet du lever Du finns alltid kvar
I minnet vi ser dig precis som du var
Vi saknar dig
Karin, Kjell och Margareta
Ulrika, Anders

En sista hälsning
Bernt och Gull-Britt Eriksson

Skriv gärna en hälsning till minnet av Frida