Minnessida för Benno Hellberg

F. 13/6 - 1948
D. 24/6 - 2013

Begravningsakt för Benno Hellberg


Inledningsmusik: Love me tender

Hälsningsord av Kyrkoherde Ingrid Öberg Hägg

Psalm 249: Blott en dag...

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

Överlåtelsen

Bibelläsning: En människas dagar är som gräset,
hon blomstrar såsom ett blomster på marken.
När vinden går över det, då är det inte mer,
och dess plats vet icke mer därav.
Men Herrens nåd varar från evighet till evighet
över dem som frukta honom...

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han skall leva, om han än dör.

Begravningsbön: Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. Idag tackar vi dig för Benno, för vad han fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din son Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

Herrens bön: Fader vår, som är i himmelen!
Helgat varde ditt namn;
tillkomme ditt rike;
ske din vilja, såsom i himmelen,
så ock på jorden.
vårt dagliga bröd giv oss idag;
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro;
och inled oss icke i frestelse
utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.

Herrens välsignelse

Psalm 201: En vänlig grönskas rika dräkt...

Utgångsmusik: I Believe

Gravsättning och avskedstagandet

Slutbön


Officiant: Kyrkoherde Ingrid Öberg Hägg

Organist: Majt Bengts

Musik som spelades under begravningen var:

Love me tender

249: Blott en dag...

201: En vänlig grönskas rika dräkt...

I Believe

Blommor från

Vila i frid
Nicke, Peppe med familjer

En sista hälsning
Birgitta och Börje, Birger, Bengt och Malin

Skriv gärna en hälsning till minnet av Benno