Minnessidan för Eevi Koivunen

 

F.9/10 1930

 

D. 2/12 2012

Klicka på play för att lyssna på musiken

Begravningsgudstjänsten i Norbergs Kyrka

 

Inledningsmusik: Koppången / P.E Moraeus

 

Psalm 114: Stilla natt...

 

Bön: Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din son Jesus Kristus, vår herre.

 

Hälsningsord av Komminister Per-Arne Bengtsson

 

Griftetal.

 

Överlåtelsen

 

Bibelläsning: Vårt liv varar sjuttio år eller åttio år, om det blir långt, och när det är som bäst, är det möda och fåfänglighet, ty det går snart förbi, som om vi flög bort.

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren jesus kristus. Han skall förvandla den kropp va har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad, då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Så är det också med de dödas uppståndelse. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Det som blir sått svagt uppstår fullt av kraft.

 

Begravningsmässa (sjungen bön)

 

Herrens bön

 

Herrens välsignelse

 

Psalm 116: Nu tändas tusen juleljus...

 

Avskedstagande ( def.musik psalm 113: det är en ros utsprungen )

 

Slutbön: Må du vila i frid. Gå in i ljuset hos Gud i faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

 

Avslutningsmusik: Preludium i g-Moll / J.s. Bach

 

 

Officiant: Komminister Per-Arne Bengtsson

Organist: Kantor Margareta Nordlund

Blommor som sändes till begravningen kom från:

 

Tack för all kärlek och omsorg

Vilho, barnen med familjer

 

En sista hälsning

Ritva och Matti Teräs

 

En sista hälsning till Eevi

Juhanni och Ritva Untinen

 

En sista hälsning

Sov i ro

Anna och Alpo Koivisto

Eeviä Muistanen

Vera, Marie, Terttu, Marjatta

 

En sista hälsning

Pentti och Raija Vaarala med familj

 

Sov i ro

Harri och Ireen

 

Våra tankar är hos dig

tack Mamma

Raija och Urho

Barn och barnbarn

 

Vila i frid

Sakari och Eva-Lena

Barn och barnbarn

 

Minnena som rör våra hjärtan går aldrig förlorade

Julia med familj

 

Vila i frid

Aune

Ilkka och Ismo med familjer

 

Vila i frid Mamma och Farmor

Hannu

Mikael med familj

Martina med familj

 

En sista hälsning

Terttu, Deija, Rauno, Arto, Sauli

Skriv gärna en hälsning